Aksjon for endringer i AAP

Categories Blogg


Signer gjerne
HER

Folketrygdlovens kapittel 11 om Arbeidsavklaringspenger (AAP) ble endret 01.01.18.
Disse regelendringene har fått svært store konsekvenser for de som er rammet.

Bare i 2018 ble det 16 700 færre AAP mottakere. Mange 1000 av disse er ikke ferdig avklart opp mot arbeid eller en uføre søknad, og står i dag helt uten noen inntektssikring.

Mange som har mistet sin AAP har måtte selge bolig og eiendeler for å overleve. Slik skal vi ikke ha det, intet land som Norge med vår folketrygd.

Sykdom og skade er det ingen som kan forsikre seg mot, så derfor er det viktig at også du signerer, og deler denne underskriftskampanjen videre. 

AAP er en helse relatert ytelse du kan motta dersom du ikke har noen rett på sykepenger.
For å få innvilget AAP må din arbeidsevne være nedsatt med minst 50% til ett hvert yrke, på grunn av sykdom, skade eller lyte.

01.01.18 trådde nye AAP regler i kraft.

• Tiden på AAP gikk ned fra 4 til 3 år.
• En karens tid ble innført på 52 uker (ved opphør av AAP må du vente i 52 uker før du kan søke en ny AAP)
• Innstramminger i loven for å kunne få en forlengelse ut over maks tid ble innført (folketrygdloven §11-12 Varighet)
• Hele folketrygdlovens kapittel 11 ble strammet inn (vanskeligere å få innvilget en AAP)
• Brukerperspektivet er helt fraværende i nytt regelverk.

 

 

Konsekvenser vi ser for kronisk syke og skadede etter regelendringen er:

• Svært syke mennesker mister sin inntektssikring over natten, ofte uten varsel eller vedtak.
• Flere opplever nå å måtte selge hus/leilighet og eiendeler for å få mat på bordet.
• Flere må velge mellom mat eller medisiner.
• Utredning og behandling stopper helt opp på grunn av manglende økonomi.
• Flere opplever en forverring i sykdomsbildet sitt.
• Flere opplever å få psykiske problemer, som angst og depresjon.
• Familier går i oppløsning
• Barn opplever at de må flytte,
• Tryggheten blir borte,
• Barnefattigdommen øker.
• Avstanden til arbeidslivet blir enda større, med mer.

1 kommentar

1 thought on “Aksjon for endringer i AAP

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *